Quyền lợi của nhà đầu tư cửa hàng Vibeyeu.com.vn

  • Công ty lo toàn bộ quá trình vận hành từ khi bắt đầu ký hợp đồng.
  • Nhà đầu tư ko cần quản lý, hoạt động quản lý do công ty quản lý.
  • Nhà đầu tư có thể xem báo cáo realtime liên tục theo từng giây, phút bằng phần mềm trên điện thoại dành riêng cho nhà đầu tư.
  • Vibeyeu.com.vn kiểm soát toàn bộ hoạt động điều hành cửa hàng từ khi bắt đầu tìm mặt bằng tới khai trương và vận hành bán hàng.
  • Tuy do công ty quản lý, nhưng nhà đầu tư vẫn là chủ cửa hàng, nên có thể mời bạn bè qua cửa hàng tham quan mua sắm với mức ưu đãi lớn.
  • Họp thường niên với công ty.
  • Gửi tiền lãi hàng tháng cho nhà đầu tư sau khi có báo cáo lãi lỗ.
  • Công ty tri ân và các ngày lễ, dịp đặc biệt thường xuyên và tổ chức du lịch cùng công ty.
Viết bình luận của bạn