Gói Xét nghiệm tầm soát ung thư cho NAM

Gói Xét nghiệm tầm soát ung thư cho NAM phát hiện Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào gan, đại trực tràng, phổi…..

1. Danh mục Gói Xét nghiệm tầm soát ung thư cho NAM

Stt

Tên xét nghiệm

Giá xét nghiệm

1

AFP

199.000 VNĐ

2

CEA

249.000 VNĐ

3

CA 72-4

249.000 VNĐ

4

CA 19-9

249.000 VNĐ

5

TG

249.000 VNĐ

6

PEPSINOGEN

499.000 VNĐ

7

CYFRA 21-1

249.000 VNĐ

8

Free PSA _Total PSA

369.000 VNĐ

9

SCC

249.000 VNĐ

2. Mô tả Gói Xét nghiệm tầm soát ung thư cho NAM

* Ý nghĩa gói dịch vụ:

  • Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào gan
  • Dấu ấn ung thư đại trực tràng, phổi…
  • Dấu ấn ung thư biểu mô dạ dày
  • Dấu ấn ung thư tụy
  • Dấu ấn ung thư tuyến giáp
  • Dấu ấn ung thư dạ dày
  • Dấu ấn ung thư phổi tế bào không tế bào nhỏ
  • Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến
  • Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào vảy