Xét nghiệm vi chất nâng cao cho trẻ dưới 16 tuổi tại nhà

Gói Xét nghiệm vi chất nâng cao cho trẻ dưới 16 tuổi Kiểm tra các bệnh lý về máu thường gặp ở trẻ, tình trạng dinh dưỡng, tình trạng thiếu hụt vi chất thường gặp ở trẻ

1. Danh mục Gói Xét nghiệm vi chất nâng cao cho trẻ dưới 16 tuổi

2. Mô tả Gói Xét nghiệm vi chất nâng cao cho trẻ dưới 16 tuổi

- Kiểm tra các bệnh lý về máu thường gặp ở trẻ

- Kiểm tra tìnhtrạng dinh dưỡng của trẻ

- Kiểm tra tình trạng thiếu hụt vi chất thường gặp ở trẻ