Xét nghiệm tổng quát và vi chất cho Trẻ em tại nhà

Gói xét nghiệm tổng quát và vi chất cho Trẻ em - Các bệnh lý về máu thường gặp ở trẻ, Kểm tra chức năng gan thận, tình trạng dinh dưỡng của trẻ, thiếu hụt các vi chất quan trọng ở trẻ

1. Danh mục Gói xét nghiệm tổng quát và vi chất cho Trẻ em

2. Mô tả Gói xét nghiệm tổng quát và vi chất cho Trẻ em tại nhà

Gói xét nghiệm bao gồm:

- Kiểm tra các bệnh lý về máu thường gặp ở trẻ

- Kểm tra chức năng gan thận

- Kiểm tra tình trạng dinh dưỡng của trẻ

- Kiểm tra tình trạng thiếu hụt các vi chất quan trọng ở trẻ