Xét nghiệm vi chất cơ bản cho trẻ em dưới 16 tuổi tại nhà

Gói Xét nghiệm vi chất cơ bản cho trẻ em dưới 16 tuổi: Kiểm tra các bệnh lý về máu thường gặp ở trẻ, Kiểm tra các thiếu hụt vi chất thường gặp ở trẻ.

1. Danh mục gói Xét nghiệm vi chất cơ bản cho trẻ em dưới 16 tuổi

Stt

Tên xét nghiệm

Giá xét nghiệm

1

Tổng phân tích máu 18 chỉ số:

59.000 VNĐ

2

Xác định yếu tố vi lượng kẽm

209.000 VNĐ

3

Sắt huyết thanh

59.000 VNĐ

4

Ferritin

129.000 VNĐ

5

Calci máu

49.000 VNĐ

6

Calci Ion

49.000 VNĐ

7

Phosphat

109.000 VNĐ

8

Alkaline Phosphatase

49.000 VNĐ

9

Albumin máu

39.000 VNĐ

10

Vitamin D3

399.000 VNĐ

2. Mô tả Xét nghiệm vi chất cơ bản cho trẻ em dưới 16 tuổi

** Gói xét nghiệm bao gồm:

- Kiểm tra các bệnh lý về máu thường gặp ở trẻ

- Kiểm tra các thiếu hụt vi chất thường gặp ở trẻ