Gói xét nghiệm sàng lọc cúm

Gói xét nghiệm sàng lọc cúm như Cúm A, cúm B test nhanh. Mẫu bệnh phẩm nên được lấy trong vòng 4 ngày kể từ khi phát hiện triệu chứng để đảm bảo độ chính xác

1. Danh mục Gói xét nghiệm sàng lọc cúm

Stt

Tên xét nghiệm

Giá xét nghiệm

1

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Laser ( XN 1000 – Symex)

139.000 VNĐ

2

CRP định lượng

119.000 VNĐ

3

AST (GOT)

39.000 VNĐ

4

ALT (GPT)

39.000 VNĐ

5

GGT

49.000 VNĐ

6

Ure máu

49.000 VNĐ

7

Creatinin máu

39.000 VNĐ

8

Điện giải đồ (Na, K, CL)

69.000 VNĐ

9

Cúm AB nhanh

349.000 VNĐ

2. Mô tả Gói xét nghiệm sàng lọc cúm

* Ý nghĩa gói dịch vụ:

Gói bao gồm:

- Các xét nghiệm đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh để có thái độ xử trí phù hợp.

+ Cúm A, cúm B test nhanh. Mẫu bệnh phẩm nên được lấy trong vòng 4 ngày kể từ khi phát hiện triệu chứng để đảm bảo độ chính xác