Gói Xét Nghiệm dấu ấn ung thư cho NỮ

Gói Xét Nghiệm dấu ấn ung thư cho NỮ phát hiện Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào gan, đại trực tràng, phổi…..

Mô tả Gói Xét Nghiệm dấu ấn ung thư cho NỮ

Ý nghĩa gói dịch vụ

  • Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào gan
  • Dấu ấn ung thư đại trực tràng, phổi…
  • Dấu ấn ung thư biểu mô dạ dày
  • Dấu ấn ung thư tụy
  • Dấu ấn ung thư phổi tế bào nhỏ, u nguyên bào thần kinh
  • Dấu ấn ung thư dạ dày
  • Dấu ấn ung thư phổi tế bào không tế bào nhỏ
  • Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào vảy
  • Dấu ấn ung thư buồng trứng
  • Dấu ấn ung thư vú