Cơ hội kinh doanh với mô hình cửa hàng Vibeyeu.com.vn

Bạn muốn khởi nghiệp ?

Bạn muốn khởi nghiệp với ngành bán lẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực mẹ và bé, một cửa hàng, cũng có thể là chuỗi cửa hàng tại khu vực bạn sinh sống. Chúc mừng bạn vì bạn đã chọn đúng mô hình kinh doanh khi bắt đầu khởi nghiệp bởi với mô hình đại lý nhượng quyền  được công ty quản lý 100%, bạn sẽ được đào tạo và tham gia vào 100% các quy trình và vận hành kinh doanh tiêu chuẩn mà không sợ rủi ro thất bại khi mới khởi nghiệp.

Bạn muốn có cửa hàng hoặc hệ thống kinh doanh của mình mà không phải quản lý ?

Trong mô hình Kim Tứ Đồ từ quyển sách Tài chính nổi tiếng: Rich Dad & Poor Dad của Robert Kyosaki, thì lúc này, bạn đóng vai trò là một nhà đầu tư, đồng thời là một ông/ bà chủ. Với Vibeyeu.com.vn thì cửa hàng kinh doanh là của bạn, nhưng toàn bộ hoạt động vận hành, quản lý là do tổng công ty điều hành và báo cáo cho bạn thông qua phần mềm quản trị từng giây, từng phút. Ngay cả khi bạn chưa thực sự am hiểu về lĩnh vực kinh doanh này.

Bạn có nguồn vốn nhàn rỗi

Bạn có nguồn vốn nhàn rỗi nhưng chưa có định hướng kinh doanh gì, không có đội ngũ, không biết bắt đầu làm từ đâu, không biết cách vận hành và kiểm soát hệ thống kinh doanh như thế nào? Bạn sẽ được công ty hỗ trợ quản lý 100%, chỉ cần tham gia vào việc nhận báo cáo thực tế theo tháng/quý/năm. Hãy để những người chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp, việc của bạn chỉ là nhà đầu tư các dự án kinh doanh có lợi.

Viết bình luận của bạn